Iedereen beseft dat de veiligheid van een woning extreem belangrijk is. Veiligheid zorgt er namelijk voor dat uw gezinsleden en eigendommen beschermd zijn en dat er met een veilig gevoel gewoond kan worden. De meeste mensen hebben echter niet veel verstand van het beveiligen van een woning. Dit is ook niet zo vreemd want beveiliging is een vak waar niet iedereen op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. In dit artikel beschrijven we de stappen die genomen moeten worden om professioneel de veiligheid van een woning te testen. De professionals van www.slotenmakerszwijndrecht.nl delen met ons hoe zij de veiligheid van een woning evalueren.

Risico analyse

De eerste stap bij een evaluatie van de veiligheid van een woning is het maken van een risicoanalyse. Hierbij moet onder andere gekeken worden naar de omgeving waar de woning zich bevindt. Woont u bijvoorbeeld in een buurt waar veel woninginbraken plaatsvinden dan moet hier extra aandacht aan besteed worden. Woont u echter in een beboste omgeving dan kan dode boom die op het punt staat om te vallen een groter risico voor de veiligheid vormen. Verhuist u naar een woning die al eerder bewoond is geweest of bent u sleutels verloren dan is er een verhoogd risico op inbraak. Weet wat de risico’s zijn en bekijk vervolgens wat de zwakke punten zijn van de woning om tegen deze gevaren te beschermen. Kijk ook naar de veiligheid binnen de woning. Denk hierbij aan rookmelders, vluchtwegen of een veiligheidshekje bij de trap voor kinderen. Breng alle gevaren en risico’s in kaart en maak vervolgens een risico analyse waarbij bepaald wordt welke dingen het grootste gevaar vormen.

Veiligheidsmaatregelen

Aan de hand van de risico analyse kunnen we bepalen met welke maatregelen de veiligheid van de woning het meest verbeterd kan worden. Hiervoor heeft u vele mogelijkheden beschikbaar. Wel moeten natuurlijk ook de kosten in de gaten worden gehouden. Om deze reden is het belangrijk om in de risico analyse te bepalen welke dingen het grootste gevaar vormen. Hiermee kunnen we bepalen wat er dringend verbeterd moet worden om de veiligheid te verhogen. Maatregelen die genomen kunnen worden zijn onder andere: nieuwe sloten, hek/schutting, bewegingssensoren, raambeveiliging, beveiligingscamera’s en complete alarmsystemen. Het is goed om te weten wat de mogelijkheden zijn om de woning veiliger te maken. Echter beslissen welke veiligheidsmaatregelen het meeste effect hebben kunt u het beste in overleg met een beveiligingsexpert doen.

Beveiligingsplan opstellen

Wanneer de veiligheid van een woning getest is dan doe je er goed aan met een slotenmaker beveiligingsexpert om de tafel te gaan zitten. Je bespreekt samen de bevindingen en welk budget u wilt uitrekken om de veiligheid te verbeteren. Aan de hand van deze informatie kan een beveiligingsplan worden opgesteld en beslist worden welke veiligheidsmaatregelen er genomen moeten worden. Maak ook een plan voor de toekomst wanneer uw budget niet toereikend is om alles meteen aan te pakken.