Verborgen gebreken na aankoop woning

Verborgen gebreken na aankoop woning is voor veel woningeigenaren de ergste nachtmerrie. U moet er toch niet aan denken om een woning te kopen en er vervolgens achter moeten komen dat de fundering van het huis niet meer optimaal is, de grond verzakt is of dat het huis simpelweg op sterk vervuilde grond is geplaatst. In dat geval komt u immers voor onvoorziene uitgaven te staan. Uitgaven die erg snel kunnen oplopen en het woongenot enorm kunnen beïnvloeden. Hoewel er veel wordt gesproken over verborgen gebreken is nog lang niet bij iedereen duidelijk wat dit dan precies inhoudt. Wanneer spreken we van verborgen gebreken? En wiens verantwoordelijkheid is dat? Die van de verkopende- of de kopende partij? Kortom: wat kunt u verwachten bij verborgen gebreken na aankoop woning?

Verborgen gebreken volgens de huidige wetgeving

In de wet staat duidelijk beschreven wanneer er van verborgen gebreken na aankoop woning wordt gesproken. Hierbij is het allereerst belangrijk om onderscheid te maken tussen zichtbare en verborgen gebreken. Zichtbare gebreken zijn – zoals de term eigenlijk al doet vermoeden – met het blote oog zichtbaar. Denk maar eens aan scheuren in de muur, een badkamer die niet meer volledig in orde is of een duidelijke lekkage. Bij zichtbare gebreken gaat de verkopende partij ervan uit dat deze bij de eerste bezichtiging gezien worden en dat hier ook de uiteindelijk verkoopprijs op wordt aangepast.

Bij verborgen gebreken na aankoop woning ligt dit anders. Dit zijn gebreken die ‘gewoon gebruik’ van de woning in de weg staan. In de wetgeving staat duidelijk beschreven dat u van een woning mag verwachten dat deze over een goede basis beschikt en er daadwerkelijk in geleefd kan worden. Indien dat niet het geval is, dan moet dit duidelijk worden medegedeeld tijdens de verkoop. Indien de verkopende partij dit niet deelt, dan is deze in de meeste gevallen eindverantwoordelijk voor de kosten die het met zich meebrengt om de gebreken te herstellen.

Onderzoeks- en mededelingsplicht

Zowel de verkopende als de kopende partij hebben een aantal plichten als het gaat om verborgen gebreken.

Zo beschikt de koper over een zogenaamde onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de kopende partij onderzoek doet naar de staat van de woning. Dit kan hij zelf doen, maar hij kan ook een bouwkundig expert inschakelen. Indien er tijdens dit onderzoek geen gekke dingen naar voren komen, maar na aankoop van de woning er toch dingen mis blijken te zijn, dan staat hij volledig in zijn of haar recht om de verkopende partij verantwoordelijk te houden.

Ook de verkopende partij heeft een aantal plichten. Hierbij is de mededelingsplicht één van de belangrijkste. Het maakt namelijk niet direct uit of een woning ernstige gebreken heeft, maar wel of dit gemeld wordt. Indien de verkopende partij van tevoren op de hoogte is van een ernstig gebrek, maar ervoor kiest om dit niet te melden tijdens de verkoop, dan zal hij direct aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die hier mogelijk bij komen kijken. Indien de gebreken wel gemeld zijn, dan kan er samen met de kopende partij wellicht iets aan de koopprijs worden gedaan, waardoor indirect ook deze schade door de verkopende partij is vergoed.

Meer weten over verborgen gebreken? Kijk op de website Woning Jurist