Zonnepanelen veranderen al jaren lang het Nederlandse straatbeeld. Maar wat zijn nu de voornaamste redenen om over te stappen op zonnepanelen? Simpel, iedereen heeft zo zijn eigen redenen. De een wil onafhankelijk worden van energieleveranciers en de ander doet het voor een schoner milieu. In deze blog worden de voornaamste redenen omschreven om over te stappen op zonnepanelen.

Financiële voordelen en onafhankelijkheid

Voor veel Nederlanders is het financieel voordeel de belangrijkste reden om te investeren in zonnepanelen. Wanneer je een dergelijk systeem aanschaft, gaat je na verloop van tijd een aanzienlijk positief verschil ontdekken op uw rekening. Deze positieven verschillen zien er als volgt uit:

  • Je wordt minder afhankelijk van energieleveranciers. Je hoeft minder stroom af te nemen bij je energiemaatschappij. Dit scheelt aanzienlijk op je energierekening;
  • Hoe verdienen zonnepanelen zich na verloop van tijd terug? Zonnepalen verdienen zich terug aan de kosten die je bespaart op je energierekening. De langetermijninvestering verdient zich ongeveer binnen 15 jaar terug;
  • De btw-regeling in Nederland is zeer aantrekkelijk. Er zijn mogelijkheden om btw terug te vorderen over de aanschaf- en installatiekosten van uw zonnepanelen. De belastingdienst ziet je namelijk als ondernemer wanneer je stroom teruglevert aan het energienetwerk;
  • Veel gemeentes in Nederland stellen subsidie ter beschikking om duurzame energie-initiatieven te stimuleren. Niet alle gemeentes hebben dit subsidiebeleid, controleer dit dus goed.

Milieu

Nederland haalt haar stroom voornamelijk uit fossiele brandstoffen. Momenteel zijn er acht kolencentrales actief in Nederland. De CO2 uitstoot van deze centrales is enorm. Gelukkig heeft de rechter in Den Haag de Nederlandse Staat verplicht om de broeikasgassen met 25 procent te verlagen in 2020. Dit energie tekort kan tegenwoordig deels opgevangen worden door duurzame energiebronnen zoals zonne-energie. Je kunt dus zelf bijdragen aan een schonere en betere toekomst. Dit spreekt vele Nederlanders aan.

Deze redenen kunnen in de overweging van de particuliere investeerder zitten. Onafhankelijkheid, geld en milieu zijn over het algemeen de drie belangrijkste aspecten.